DLACZEGO KANDYDUJĘ DO SEJMU

Ci, którzy mnie znają wiedzą, że zajmuję się nie tyle działalnością polityczną jak społeczną.

Pełniąc funkcję wiceprezydenta Miasta, jako wieloletni nauczyciel, dyrektor Departamentu Edukacji, dyrektor dwóch szkół i społecznik byłem zawsze do Państwa dyspozycji.

Spotykałem się z ludźmi różnych profesji, którzy przychodzili do mnie z wieloma problemami natury zawodowej i osobistej. Mogę więc powiedzieć, że znam problemy ludzi mieszkających w naszym regionie.

Będąc posłem część tych problemów będę mógł rozwiązać.

Zawsze podkreślam, że dla dobra naszego miasta i naszego regionu najważniejsza jest dobra współpraca na każdym szczeblu samorządowym, dotyczy to również szczebla krajowego, czyli parlamentu. Brak silnego zaplecza politycznego w parlamencie powoduje zagrożenia dla rozwoju naszego miasta i regionu.

Dlaczego ja?

Bo jestem człowiekiem sprawdzonym i skutecznym. W trakcie zarządzania Szkołą Podstawową nr 21 szkoła ta trzykrotnie zajęła pierwsze miejsce w złotej dziesiątce szkół podstawowych w województwie warmińsko-mazurskim, a Szkoła Podstawowa nr 19 zajęła czwarte i drugie miejsce w kolejnych edycjach.

Przez ostatnie lata, dzięki Państwa poparciu, udało mi się zrealizować szereg innowacyjnych rozwiązań dla oświaty w Elblągu. Stworzyłem jedyną w rejonie publiczną szkołę dwujęzyczną, w której część przedmiotów nauczana jest w języku polskim i angielskim. Jestem pionierem w wykorzystaniu nowoczesnych technologii w nauczaniu. W Szkole Podstawowej nr 19 w jako jednej z pierwszych szkół w Polsce zostały wprowadzone zajęcia z robotyki z wykorzystaniem robotów edukacyjnych. Prowadzą one od zabawy do zaawansowanej znajomości języka programowania. Stawiam na innowacyjność, na nowoczesność, bo właśnie na takie kształcenie zasługują nasze dzieci.

Realizując we współpracy z elbląską policją projekt „Programujemy bezpieczeństwo” podczas którego uczniowie programowali drogę zgodnie z zasadami ruchu drogowego, pokazałem, że programowania można uczyć odpowiedzialnie, w codziennych działaniach. To jest nowoczesna edukacja XXI wieku, dlatego takie inicjatywy wprowadzam.

Za kolejny swój sukces uważam przeprowadzenie tegorocznej rekrutacji do szkół średnich, gdzie borykaliśmy się z problemem dwóch roczników. Przy bardzo dużym nakładzie pracy, rekrutacja ta odbyła się bez żadnych problemów, za to z wielką z korzyścią dla naszych dzieci, ich rodziców i dla miasta.

Kolejna sprawa- szkolnictwo zawodowe i branżowe – tu są bardzo duże zmiany, ale udaje nam się rozwiązywać te trudne zadania. Między innymi dlatego, ze stworzyliśmy zespół bardzo dobrych dyrektorów, którzy chcą z nami współpracować, wcielać w życie nasze pomysły.

Decydując się na kandydowanie do Sejmu RP chcę wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie dla poprawy funkcjonowania wielu dziedzin życia społecznego i rozwiązania problemów, z którymi boryka się nasze miasto i nasz region.

A jakie to są problemy?

Elbląg pilnie potrzebuje zbiornika retencyjnego, aby chronić obszary, które są narażone na zalewanie wodami opadowymi. Polityka przeciwpowodziowa będzie jednym z moich priorytetów.

Przekop Mierzei zaczął się urzeczywistniać, ale trzeba rozwiązać problem pogłębienia toru wodnego prowadzącego do Portu w Elblągu. Będę walczył o środki na pogłębienie toru wodnego i dostosowanie go do parametrów kanału przez Mierzeję.

Kolejną sprawą jest zastąpienie mostu pontonowego w Nowakowie nowym, stałym mostem Trzeba rozwiązać problem finansowania tych wszystkich inwestycji. Zadbać o wpisanie ich do budżetu państwa.

Musimy pozyskać środki na oddłużenie, modernizację i rozbudowę Szpitala Miejskiego.

Potrzebujemy wsparcia finansowego na budowę kompleksu basenowego przy ulicy Spacerowej.

Będę dalej wspierał działania na rzecz oświaty. Moje wysokie kompetencje zawodowe

i doskonała znajomość środowiska oświatowego, będą tu pomocne.

Chcąc zostać posłem myślę, o wszystkich Mieszkańcach Warmii i Mazur. Spotykam się z mieszkańcami mniejszych miejscowości i ich włodarzami, rozmawiam o problemach, diagnozuję potrzeby. Jako poseł będę podejmował działania, które wspomogą lokalne samorządy.

Będę zabiegał o pozyskanie środków na infrastrukturę drogową zarówno dróg gminnych, jak i powiatowych.

Będę również wspierał działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy.

Mam realne szanse na zdobycie mandatu poselskiego, jeżeli poprzecie mnie Państwo nie zwracając uwagi na przynależność polityczną, a kierując się dobrem naszego miasta i regionu. Do Sejmu kandyduję jako samorządowiec. Dlatego zwracam się z prośbą do wszystkich mieszkańców o oddanie głosu na moją kandydaturę.