Robotyka w każdej szkole.

Robotyka i kodowanie w każdej szkole? To możliwe za sprawą złożonego przez Prezydenta wniosku o unijne dofinansowanie pn. „Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej”.

– Przygotowaliśmy projekt, który pozwoli wprowadzić bezpłatne zajęcia z robotyki we wszystkich elbląskich szkołach podstawowych. Takie innowacyjne zajęcia są już prowadzone w Szkole Podstawowej nr 19 i przynoszą świetne rezultaty. Zwiększają bowiem efektywność kształcenia. Chcemy więc je wykorzystywać w nauczaniu najmłodszych dzieci. Zajęcia skierowane będą do ok. 700 uczniów klas II i III i mają się odbywać w cyklu dwuletnim od 02.11.2018r. do 31.08.2020r. – podkreśla Prezydent Witold Wróblewski.

Dzięki realizacji projektu każda z 15 elbląskich szkół podstawowych ma zostać wyposażona w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne do nauczania matematyki w oparciu o eksperyment – głównie programowania i kodowania. Na jego zakup przeznaczone zostanie aż 2,5 mln zł. Kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematycznych odbywać się będzie podczas zajęć dodatkowych     dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających i kół zainteresowań z matematyki. w ramach projektu przeszkolonych zostanie również 100 nauczycieli w obszarze innowacyjnych metod nauczania. Ponadto zostanie uruchomiona Międzyszkolna Pracownia Eksperymentowania, która będzie dostępna dla wszystkich szkół podstawowych, kadry pedagogicznej i uczniów.

Koszt projektu wynosi 4 467 985,75 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie unijne to 4 243 985,75 zł.